home
  • klassiek ballet
  • kinderballet
  • conservatoria
  • rooster en tarieven
  • uitvoeringen
  • foto's
  • nieuws
  • links
  • en langue française
  • contact

disclaimer

© Copyright 2011 Balletschool Joanna en Carolina van der Pijl

Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Balletschool van Joanna en Carolina van der Pijl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan de Balletschool Joanna en Carolina van der Pijl of haar toeleveranciers. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de Balletschool Joanna en Carolina van der Pijl.

Verantwoording
Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de Balletschool Joanna en Carolina van der Pijl niet volledig garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. De Balletschool Joanna en Carolina van der Pijl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site is gepubliceerd.

Via deze website wordt toegang geboden naar sites en andere informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Balletschool Joanna en Carolina van der Pijl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die gelinkte informatiebronnen.

Privacy
Gegevens die u via deze site aan ons verstrekt worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat doel rechtvaardigt. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.

2011 Balletschool Joanna en Carolina van der Pijl - design: Opde5de - technische realisatie: Vectrus Internet